nieuwsbrief december 2014

1 december 2014

Nieuwsbrief december 2014

Bijna twee jaar geleden zijn  we als bedrijf gestart. Vaak krijgen we de vraag: ‘Hoe gaat het met jullie bedrijf?’ 'Het gaat geweldig!', zeggen we blij. De ene na de andere opdracht wordt door ons gerealiseerd en we halen onze doelstellingen ruimschoots.

Daarbij werken we dwars door de samenleving heen: van academisch geschoolden tot laag opgeleiden. Met een aantal organisaties bouwen we aan een structurele relatie. Dat biedt perspectief voor de toekomst.


Dat bevestigt ons gevoel dat we goed op weg zijn. We slaan onze vleugels uit. En nog veel belangrijker voor ons is, dat het instrument werknavigator hierdoor vaak en met veel succes wordt toegepast. 

Werknavigator 'maatschappelijk' inzetbaar

Uitgevoerde opdrachten bevestigen ons dat de werknavigator breed toepasbaar is. Iedereen bereikt een mooi resultaten kan daarmee verder in zijn/haar loopbaan. Leeftijd, culturele achtergrond of afstand tot de arbeidsmarkt……. voor het persoonlijke traject van werknavigator doet het er niet toe.

We hebben ervaring opgedaan in de wat nu nog ‘sociale werkvoorziening’ heet. Ook zijn we aan het werk  voor mensen met een arbeidsbeperking. In ons plan voor 2015 staat een toepassing bedoeld voor laaggeletterden. Zo breidt de werknavigator zijn maatschappelijke inzetbaarheid uit. 

Voor ons is het geen verrassing dat de werknavigator werkt voor deze doelgroepen. De werknavigator haalt in elke situatie naar boven wat iemand wél kan en zet mensen in hun kracht. Het is prettig om te merken hoe breed inzetbaar de werknavigator is.

Werknavigator in een nieuwe vorm: training

Met het proces van werknavigator® is veel mogelijk. We hebben ervaring opgedaan met diverse nieuwe vormen van procesbegeleiding. Zo waren we aan het werk op beleidsdagen en met teambuilding en hebben we trainingen ontwikkeld. Een voorbeeld hiervan is de training voor gemeenteambtenaren in het kader van hun eigen ontwikkeling.

Voor deze training werkten we deels met individuele en deels met groepsbijeenkomsten. Hierbij blijft de kracht van de werknavigator bestaan terwijl uitwisseling en herkenbaarheid tussen collega’s onderling een meerwaarde bood. Dat laatste konden wij enkel faciliteren.  

Werknavigator als training is een commercieel aantrekkelijk product dat medewerkers en daarmee bedrijven een enorme slag oplevert. Wat ons betreft is dit een verrijking van het aanbod. 

Column: Einstein

‘Ik leer elke dag’, zei mijn oma altijd. Dat vond ik heerlijk om te horen. In de ogen van een kind kunnen volwassenen alles en dit bracht me een nieuw perspectief. Mijn oma zette de tv aan, en leerde zichzelf Engels met behulp van de ondertiteling van het programma.

Professor Carol Dwek geeft me inzicht. Ze spreekt over mindset en wat dat met je doet. “ Je talenten, je vaardigheden, je intelligentie….. alles is in ontwikkeling’” zegt ze. Sterker nog:
‘als je uitgaat van  je inzet en van je lerend vermogen, dan bereik je meer!’ Growth mindset noemt ze dat.

Tot een paar jaar geleden  dacht ik echt dat intelligentie een vaststaand gegeven is. Nee hoor, ook je hersenen zijn constant in ontwikkeling.

‘Uitdagingen aangaan, leren van andere (in jouw ogen) succesvolle mensen en doorzetten zijn de factoren voor continue groei en daarmee voor succes’, zo stelt prof Dwek. Niet iedereen is Einstein. Ik in ieder geval niet. Maar je kunt elke dag kiezen met welke instelling je een situatie benadert. Mijn oma was haar tijd ver vooruit.

Maaike


alle nieuwsartikelen