De begeleiders

Een begeleider beheert en beheerst het proces van de werknavigator tijdens een begeleiding. Aan een begeleider worden hoge eisen gesteld. Op dit moment kent de werknavigator drie compagnons: Yvonne van der Spek,  Maaike Koerhuis en Henny de Wit en drie erkend begeleiders: Bregje Meurkens, Wytske Wijnia en Lia Hoetjes.